CzechEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishOchrana osobních údajů na portálu Lvitrh.cz

Portál Lvitrh.cz, IČO: 87622793 (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, uživatelích našeho webu a obchodnících, na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty, hodnocení internetových obchodů a další obsah, který na náš portál vložíte. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno, heslo a jeho hash;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;

c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména nákupní seznamy a oblíbené produkty, sledované produkty (tzv. hlídání ceny);

d) vložený obsah, kterým se rozumí vaše hodnocení internetových obchodů, recenze zboží, příspěvky v poradně, vyplněný dotazník spokojenosti s nákupem nebo jiný obsah, který vložíte za využití funkcionalit našeho webu;

e) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste s objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

f) údaje o vašem chování na webu zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, zejména jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

g) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

h) údaje související s využitím zákaznického centra, zejména identifikace a obsah zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro uveřejňování vložených příspěvků, sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme informace o změnách v užívání portálu Lvitrh.cz. Také využíváme vaše údaje pro zjišťování vaší spokojenosti s jednotlivými internetovými obchody a ověřování pravosti jednotlivých recenzí. Vaše údaje používáme také, pokud si objednáte zboží přes náš Košík a při řešení případných reklamací, pokud nám jejich zpracování ukládá právní předpis a také pro ochranu našich právních nároků. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte, zda jste obchodníkem nebo pokud s námi jen komunikujete.

2.1 Pokud navštívíte náš web

2.1.1 Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

Svůj souhlas s využitím cookies můžete kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče.

2.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 4 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku viz. bod č. 6.

2.1.3 Vkládání recenzí internetových obchodů, zboží a dalších příspěvků

Pokud nám prostřednictvím našeho webu poskytnete hodnocení internetového obchodu, přidáte recenzi nějakého zboží, vložíte otázku nebo odpověď do poradny nebo využijete jinou funkcionalitu našeho webu umožňující zveřejňování uživatelského obsahu, využíváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem nastavení (pokud se u nás zaregistrujete) a vámi vložených obsah ke zveřejnění na našem webu a ověřování autenticity vloženého obsahu; náš oprávněný zájem spočívá v poskytování hodnověrných informací veřejnosti, vč. uživatelských hodnocení, o internetových obchodech a zboží a dalších relevantních tématech.

2.1.4 Hlídání ceny, zasílání nových recenzí zboží a další druhy odběru informací

Pokud se prostřednictvím našeho webu přihlásíte k zasílání informací o snížení ceny zboží (hlídání ceny) nebo reakcích na váš příspěvek v poradně, případně prostřednictvím dotazníku spokojenosti požádáte o zaslání reakce internetového obchodu nebo využijete jinou funkcionalitu našeho webu umožňující přihlášení k odběru požadovaných informací, udělíte nám tímto přihlášením svůj souhlas se zpracováním vašich identifikační a kontaktních údajů za účelem zasílání těchto požadovaných informací e-mailem. Tento souhlas je nezbytný pro přihlášení se k odběru informací a jejich zasílání, a pokud jej odvoláte, nebudeme vám moci informace nadále zasílat. Pro odvolání vašeho souhlasu můžete využít odkaz v patičce zasílaného e-mailu, nebo nás kontaktujte postupem pro uplatnění vašich práv popsaným v části 7. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

2.2 Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části 2.1.

V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastaveníúdaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) a vámi vložený obsah (pokud přidáte recenzi, hodnocení nebo jiný příspěvek), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet a poskytovat vám funkcionality s ním spojené, zejm. automatickou evidenci vašich objednávek (a to i těch, které provedete s vaší e-mailovou adresou před vytvořením uživatelského účtu), recenzí, hodnocení a dalších příspěvků a ukládání historie dodacích a fakturačních adres. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 4 let od posledního přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

2.2.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části 2.1.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 4 let od posledního přihlášení k vašemu uživatelskému účtu. Proti těmto zpracováním máte viz. Část 6.

2.3 Pokud u nás nakoupíte prostřednictvím služby Košík

Abyste u nás mohli vytvořit objednávku, navštívíte náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části 2.1. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.3.1 Zpracování z pozice zpracovatele

Pokud u nás nakoupíte prostřednictvím služby Košík, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách shromáždíme jako zpracovatel pro internetový obchod, od něhož si zboží objednáváte. Tomuto obchodu proto vaše osobní údaje předáme, aby mohl vaši objednávku vyřídit.

2.3.2 Zpracování pro plnění smlouvy

Pokud u nás vytvoříte objednávku jako fyzická osoba, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámiPokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás vytvoříte objednávku jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi, znamená, že je použijeme zejména:

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

2.3.3 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení (pokud se u nás zaregistrujete) a údaje o vašich objednávkách také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

Pokud to při registraci nebo později neodmítnete, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a vaše nastavení pro poskytování nabídek, které vám můžeme zaslat e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku viz. bod č. 6.

2.3.4 Zpracování na základě plnění právních povinností 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

2.4 Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.

Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku viz. bod č. 6.

Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

2.5 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

Osobní údaje si zejména z důvodu archivace komunikace, jejíž obsahem mohou být i smluvní požadavky obchodníků, uchováváme po dobu po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku viz. bod č. 6.

2.6 Pokud jste obchodníkem

Pokud jste obchodníkem, můžeme zpracovávat vaše údaje, jak je popsáno výše a to v závislosti na tom, jestli jen navštívíte náš web, zaregistrujete se u nás nebo u nás třeba nakoupíte.

Pokud si na našem webu zřídíte profil svého obchodu, pak zveřejňujeme tento profil dle nastavení, jaké jste si zvolili, včetně jeho hodnocení ostatními návštěvníky stránek. Pokud jste obchodníkem a zároveň fyzickou osobou, mohou údaje profilu vašeho internetového obchodu zahrnovat i vaše základní identifikační a kontaktní údaje, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v poskytování hodnověrných informací veřejnosti o internetových obchodech. Pro tento účel můžeme vaše osobní údaje používat po celou dobu fungování vašeho internetového obchodu prodlouženou o období 1 roku, poté budou osobní údaje odstraněny.

Pokud využíváte našich služeb pro obchodníky (např. PPC reklamu, program Košík nebo Hodnocení obchodů či služeb) a zároveň jste fyzickou osobou, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašem nastavení za účelem přípravy, uzavření a plnění smluv. Na profilu vašeho internetového obchodu pak můžeme v závislosti na využívané službě a vašem nastavení zveřejňovat i další informace. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k plnění uzavřených smluv. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Jestliže jste zástupcem obchodníka, který je právnickou osobou, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v ochraně našich právních nároků a naší vnitřní evidenci a kontrole.

Pokud jako obchodník využijete našich služeb, můžeme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje používat jako naši referenci a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci a to po dobu využívání našich služeb prodlouženou o období 4 let.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pokud zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce, předáváme je pouze našim zpracovatelům a společnosti GoPay. V rámci služeb Košík a Hodnocení obchodů, zboží a služeb také zpracováváme vaše údaje pro naše partnerské registrované internetové obchody jako jejich zpracovatel.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. V některých případech vystupuje také v roli zpracovatele pro jiné správce, kterými jsou u nás registrované internetové obchody, jak je popsáno v části 6. a také když nakoupíte přes náš Košík, jak je popsáno v části 2.3.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 2.

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. internetových obchodů nebo bank.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vámi v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například přes email.

Pokud u nás vytvoříte objednávku, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o objednávkách, od u nás registrovaných internetových obchodů, bank či našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby nebo dokončení objednávky.

5. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části 3. můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, vč. zemí, které nezajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajů máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část 2.).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Pro případné dotazy, stížnosti nebo žádosti související se zpracováním vašich osobních údajů jsme vám k dispozici na adrese info@lvitrh.cz

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na adrese info@lvitrh.cz, kterou spravuje náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pokud se váš požadavek týká údajů o vaší platební kartě, které spravujeme společně se společností GoPay, předáme váš požadavek této společnosti, která zajistí jeho vyřízení.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

Vybrat měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro